โครงสร้างชั้นวางทำเป็นโกดังสินค้า - Rack Support Building

รับน้ำหนัก 250 - 2,000 กก. ต่อ พาเลท หรือ รับน้ำหนัก 500 - 4,000 กก. ต่อ ระดับชั้น


เป็นการออกแบบคลังจัดเก็บสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดเก็บสูงสุดโดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้า เป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร เพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างโกดังช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างลง และยังใช้งบประมาณที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแบบทั่วๆไป

 


สนใจบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ Hotline 02 379 1380  

Mobile : 083 441 1868  หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับการติดต่อกลับ