ชั้นวางของ สินค้าน้ำหนักเบา ต่อขึ้นเป็น 2-3 ชั้น - Mezzanine Shelving System.

รับน้ำหนัก 100-200 กก. ต่อ ชั้น

เป็นชั้นวางสินค้าที่เหมาะสำหรับวางสินค้า ที่มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ ห้องเก็บสต๊อกสินค้า, ห้องอะไหล่, ร้านขายของทั่วไป และ อุปกรณ์ขนาดเล็ก หรือ ประเภท กล่อง, งานเอกสาร, อะไหล่ ต่างๆ ที่มีจำนวนมากๆ และหลายชนิด โดยระบบโครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้นลอย 2-3 ชั้น มีบันได มีทางเดิน มีราวกันตก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการใช้งาน