บริษัท โอเมก้า สตีล อินดัสทรี

เราเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นวางสินค้า และระบบการจัดเก็บ แต่การที่จะเลือกชั้นวางสินค้าให้ถูกต้องและการออกแบบระบบภายในให้เหมาะสม เพื่อทำให้คลังสินค้าไหลลื่น คือหน้าที่เราที่จะคอย ช่วยเหลือ ออกแบบ และให้คำปรึกษาแก่ท่าน จนกว่าจะมั่นใจได้ว่า สิ่งที่ท่านลงทุนไปเรื่องชั้นวางสินค้าและระบบเคลื่อนย้าย มาถูกทางถูกต้องและเกิดผลคุ้มค่าที่สุด

โดยมีลักษณะการให้บริการและการดูแลสินค้าดังนี้

1. บริการก่อนการขาย

มีความยินดีที่จะเสนอบริการก่อนการขายคือ เรามีทีมนักออกแบบทีจะเข้าไปช่วยเหลือท่านก่อน ในส่วนของการให้คำปรึกษา แชร์ประสบการณ์ รวมไปถึงการวัดพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำการออกแบบขั้นต้นจนถึงแบบขั้นสุดท้าย ช่วยแก้ปัญหาด้านการออกแบบ เพื่อควบคุมงบประมาณ โดยไม่เสียภาพรวมของร้านไป

2. แผนกชั้นวางสินค้า/ระบบจัดเก็บในคลังสินค้า

- ออกแบบระบบ logistic ภายในคลังสินค้า
- ออกแบบระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า
- Material handling integrated consult
- งบประมาณ

3. แผนกชั้นวางสินค้าในร้านค้ารูปแบบใหม่(Modern Trade)

- ออกแบบพื้นที่ใช้สอยสำหรับร้านค้ารูปแบบใหม่
- ออกแบบผังบริเวณโดยรวม
- ตกแต่งภายใน-ภายนอกร้านค้า
- ออกแบบชั้นวางสินค้าและการจัดแสดงสินค้า
- ออกแบบระบบป้าย ภายใน-ภายนอก
- งานออกแบบอื่นๆตามความต้องการตามรูปแบบร้านค้า

4. แผนกโรงงาน

- ตกแต่ง-ซ่อมแซมชั้นวางสินค้า
- รื้อ-ย้าย ติดตั้งใหม่
- ตรวจสอบชั้นวางสินค้า

หมายเหตุ - สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 5 ปี